Ma'lumot

PANJARADAGI IKKI FERMIONLI SISTEMAGA MOS DISKRET SHREDINGER OPERATORI XOS QIYMATLARI MAVJUDLIGI

S.N. Lakaev, S.X. Abduxakimov.


Biz oʻlchami d ga teng boʻlgan giperkubik Zd panjaradagi ikki fermionli
sistema orqali qurilgan etarlicha keng ikki zarrachali Shredinger operatorlari
H (k) = H (k) − V, k ∈Td 0 μ μ ni qaraymiz, bunda Td orqali oʻlchami d ga teng boʻlgan tor
belgilangan. Ushbu H (k),k ∈Td μ operatorlarning muhim spektrdan chapda diskret spektri
(xos qiymatlari) mavjudligini sistema quasi-impulsi va ta'sir energiyasi μV,μ > 0 ga bogʻliq
ravishda oʻrganamiz.None

Sahifalar soni 01-13 | 77 Ko'rishlar | 65 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish