Ma'lumot

KSILOL IZOMERLARI VA BUTILBENZOLLARNI N-BROMMETILFTALIMID BILAN AMIDOMETILLASH

M.R Yuldasheva


Aromatik uglevodorodlar – o-, m-, p-ksilollar, normal va uchlamchi butilbenzollarning N-brommetilftalimid bilan kam miqdordagi katalizatorlar FeCl3, FeCl3∙6H2O, FeCl3∙12H2O, ZnCl2, SnCl2 ishtirokida amidometillash reaksiyalari o‘rganildi va tegishli N- (alkilbenzil)ftalimidlar sintez qilindi. Sintez qilingan birikmalarning tuzilishi IQ-, PMRspektroskopiyasi va xromato-mass-spektrometriyasi yordamida tasdiqlandi.None

Sahifalar soni 01-12 | 80 Ko'rishlar | 61 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish