Ma'lumot

O‘SIMLIKLARDA KALIY ELEMENTINING TO‘PLANISHINI ANIQLASH

Axmedova G., Majidova M., Yo‘ldashev S.K., Nasriyev O.


Ushbu maqolada turli ekin maydonlaridan olingan tuproqlar va shu tuproqlarda
o‘sgan tomat, bug‘doy, makkajo‘xori namunalarida tabiiy radioaktiv izotop K40 ning to‘planishi,
solishtirma gamma-aktivligi NaJ(Tl) –kristalli ssintillyatsion gamma-spektrometr yordamida
aniqlanadi. Namunalarning gamma-spektrlarini tahlil qilish ntijsida tomat, bug‘doy va makkajuxorida
K40 ning aniqlangan solishtirma aktivligi ular o‘sgan tuprog‘idagi aktivligiga nisbatan 3-4 marta
yuqori ekanligi kuzatildi.None

Sahifalar soni 01-10 | 124 Ko'rishlar | 89 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish