Ma'lumot

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA DIDAKTIK O’YINLARDAN FOYDALANISH

F.N.Karimqulova


Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ tafakkurini
shakllantirishda didaktik o’yinlardan foydalanish haqida so’z yuritiladi.Shu bilan bir qatorda didaktika
tushunchasiga ta’rif berilib, o’yinlar va didaktik o’yinlar orasidagi farqlar ochib beriladi.Didaktik
o’yinning asosiy farqli jihati qoidalarning mavjudligi va bu qoidalar tarkibi keltirib o’tilgan.Bundan
tashqari didaktik o’yinning buyum va o’yinchoqlar bilan o’ynaladigan , stol-bosma, og’zaki so’z o’yin
turlariga ham alohida to’xtalib o’tilgan bo’lib, ularning har biriga qanday ko’rinishdagi o’yinlar kirishi
haqida ham batafsil ma’lumot berilgan.Maqolada didaktik o’yinlarni qay tartibda olib borish va uning
bosqichlari to’g’risida manba keltirilib , bu orqali didaktik o’yinni qay tartib amalga oshirish bo’yicha
nazariy tushuncha olish mumkin.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1322.43

Sahifalar soni 01-8 | 118 Ko'rishlar | 80 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish