Ma'lumot

О СИЛЬНОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ НЕИЗВЕСТНОГО СРЕДНЕГО ОДНОРОДНОГО СЛУЧАЙНОГО ПОЛЯ, НАБЛЮДАЕМОГО НА КРЕСТЕ

И.Б.Халикулов, С.И.Халикулов


Mazkur ilmiy maqolada haqiqiy bir jinsli tasodifiy ?(?1,?2) = ? + ?(?1,?2) maydon qaraladi, bu yerda ? −noma’lum о‘zgarmasva ??1,?2 = {(?1,?2): |?1| ≤ ?1,?2 = 0} ∪ {(?1,?2):?1 = 0; |?2| ≤ ?2} krestda??(?1,?2) = 0 . ? parametrning о‘rta arifmetik bahosi dispersiyasining asimptotik holatlar о‘rganiladi.None

Sahifalar soni 01-9 | 103 Ko'rishlar | 72 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish