Ma'lumot

YIRTQICH-QURBON SISTEMASI DINAMIKASINING MODELINI XOS QIYMATLARINING BIFURKATSIYASINING TADQIQI

Т.E.Bo‘riyev, O.F.Turdimurodov


Taqdim etilayotgan maqola Yirtqich-qurbon prinsipi asosida o‘zaro munosabatda
bo‘lgan 3-ta populyatsiyalar dinamikasini matemetik modeli bo‘lgan umumlashgan Lotka-Volterra
sistemasining sifat tadqiqotiga bag‘ishlangan. Sistema 12 ta parametrdan iborat. Maqolada parametrlar
fazosida shunday sohalar mavjudki ularda sistemani 3-o‘lchovli limitik sikli mavjudligi isbotlangan.
Tadqiqotlar oddiy differensial tenglamalarning sifat va bifurkatsiya nazariyalariga asoslangan hamda
sonli tadqiqotlar kompyuter algebrasi tizimlari va differensial tenglamalarning taqribiy yechimlarini
hisoblash usullari yordamida EHMlarda o‘tkazildi.None

Sahifalar soni 01-10 | 87 Ko'rishlar | 69 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish