Ma'lumot

OLIY TA’LIM O‘QITUVCHILARINING INNOVATSION PEDAGOGIK FAOLIYATINI INGLIZ TILI O‘QITUVCHILARI MISOLIDA TASHKIL QILISHNING MAZMUNI VA MOHIYATI

N.N.Narzieva


Ushbu maqolada oliy ta’lim o‘qituvchilarining innovatsion pedagogik faoliyatini tashkil etishning mazmuni va mohiyatini anglab yetish, har bir pedagog kundalik faoliyatida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amalda tadbiq etishi, innovatsion mazmun, shakl, vosita va usullardan foydalanishi ta’lim jarayonining samaradorligini ta’minlovchi omil ekanligi ko‘rsatib berilgan. Bugungi kunda chet tillarni o‘qitishga davlat tomonidan qo‘yilayotgan talab o‘sib kelayotgan yosh avlodni chet tilida erkin so‘zlashishga o‘rgatish, buning negizida kelgusi kadrlarning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko‘lamda foydalanishlari, jumladan ingliz tilini o‘qitishda uzluksiz ta’limni amalga oshirishning dolzarb ahamiyat kasb etishi kabi masalalar tahlil etilgan.None

Sahifalar soni 01-10 | 96 Ko'rishlar | 73 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish