Ma'lumot

TIL TIZIMI VA SO‘Z TURKUMLARI PARADIGMASIDA YADRO-PERIFERIYA MUNOSABATLARI HAQIDA

Sh.T.Normo‘minov


Ushbu maqolada fanning turli sohalarida keng yoyilgan yadro va periferiya tushunchalarining qadimgi atomistik ta’limotga borib bog‘lanishi hamda bu qarashning tilshunoslikka ta’siri masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, til tizimining fonetika, morfologiya, leksika kabi turli sathlarida va shu jumladan, so‘z turkumlari paradigmasidagi yadro va periferiya birliklari va ularning o‘zaro munosabati qarab chiqilgan.None

Sahifalar soni 01-10 | 106 Ko'rishlar | 93 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish