Ma'lumot

KIMYOVIY MASALALARNI O‘ZIGA XOS TOMONLARI VA ULARNI YECHISHDA MATEMATIK USULLARDAN FOYDALANISH

R.V.Tashmatova, N.Q.Muhamadiyev, X.Q. Muhamadiyeva, YU.M. Tug‘izov, Samiyev A.A.


Maqolada kimyoviy masalalarni yechishning o‘ziga xos tomonlari va ularni yechishda matematik usullardan foydalanish bo‘yicha ma’lumotlar o‘rin olgan bo‘lib, unda kimyo fanlarida masalalar yechishning o‘qitish tizimidagi o‘rni, kimyo darslarini o‘tishda fanlararo aloqalar va ulardan kimyodan masalalar yechishda foydalanish masalalari bayon etilgan. Kimyoga doir masalalarni yechishda tenglamalar sistemasidan foydalanishga doir misollar keltirilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1321.29

Sahifalar soni 01-10 | 189 Ko'rishlar | 150 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish