Ma'lumot

O‘ZBEKISTONDA SHAHAR AHOLI MANZILGOHLARINING JOYLASHISHI VA RIVOJLANISHI

Akhrorbek Usmonov


Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy hayotni hududiy tashkil etilishining asosiy shakllaridan biri bo‘lgan shaharlar haqida, jumladan O‘zbekiston shaharlarining soni, tarkibi va funksional xususiyatlari atroflicha yoritilgan.

Abstract: This article describes in detail the cities, which are one of the main forms of territorial organization of social life, including the number, composition and functional characteristics of the cities of Uzbekistan

Аннотация: В данной статье подробно описаны города, являющиеся одной из основных форм территориальной организации общественной жизни, включая количество, состав и функциональные характеристики городов Узбекистана.None

Sahifalar soni 01-11 | 48 Ko'rishlar | 21 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish