Ma'lumot

O‘ZBEKISTONDA TUG‘ILISH KO‘RSATKICHLARINING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI

Odil Mukhamedov


Annotasiya: Maqolada respublika mustaqilligining ilk yillaridan to hozirgi kunga qadar tug‘ilish ko‘rsatkichidagi o‘zgarishlar mintaqalar darajasida tahlil qilingan va guruhlangan. Aholining tug‘ilish darajasidagi yangiliklar joyning geografik o‘rniga, uning murakkab demografik va ekologik vaziyatiga ham bog‘liqligi o‘rganilgan. Respublikada aholining takror barpo bo‘lishidagi «yangiliklar» viloyatlar darajasidagi ketma-ketligi aniqlangan. Aholi tabiiy harakatining hududiy xususiyatlarini o‘rganish asosida respublika viloyatlarini tug‘ilish darajasiga ko‘ra guruhlandi. Respublika mustaqilligining ilk yillaridan to hozirgi kunga qadar shahar va qishloq aholisi tug‘ilish ko‘rsatkichidagi davriy o‘zgarishlar mintaqalar darajasida davrlarga bo‘lingan holda tahlil qilingan va guruhlangan.None

Sahifalar soni 01-14 | 36 Ko'rishlar | 34 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish