Ma'lumot

LUQMON BO‘RIXONNING “JAZIRAMADAGI ODAMLAR” ROMANIDA KECHINMALAR TALQINI

Xamidova Dilorom Olimjonovna


 Luqmon Bo’rixonning “Jaziramadagi odamlar” romanida inson ruhiyatidagi iztiroblar, ichki kechinmalar, muhit va shaxs o‘rtasidagi ziddiyatlar talqiniga e’tibor qaratilgan. Asardagi qahramonlarning iztirobli kechinmalari asosida inson va tabiat, shaxs va jamiyat ziddiyatlari haqqoniy yoritilganligi ochib berilgan bo‘lib, mazkur maqolada yozuvchining kinoyaviy-parodik usuldan mahorat bilan foydalanishi nazariy tahlil qilingan.

 None

Sahifalar soni 01-10 | 56 Ko'rishlar | 73 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish