Ma'lumot

OMON MUXTORNING “FFU” ROMANIDA XALQ OG‘ZAKI IJODI AN’ANALARI

Sh.Davronova


Maqolada istiqlol davri o‘zbek romanlariga xos xarakterli xususiyatlar hamda ularda Sharq xalqlari og‘zaki ijod an’analarining sintez qilinishi masalasi xususida OmonMuxtorning “Ffu” romani misolida so‘z yuritiladi. Ijodkor haqqoniy xarakterlar yaratish, qiziqarli sujet chizig‘i hamda betakror badiiy shakllar hosil qilishda folklor an`analaridan ijodiy foydalandi. Asarda xalq og‘zaki ijodi namunariga xos hayotbaxsh an’analar badiiy sintez qilingan.None

Sahifalar soni 01-10 | 107 Ko'rishlar | 50 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish