Ma'lumot

BADIIY ASARLARDAGI SHAXSGA TEGISHLI ZOOMORFIZMLARNING METAFORA YORDAMIDA SHAKLLANISHI

Norkuziyeva Dildora Sheraliyevna


АNNOTATSIYA. Ushbu maqolada badiiy asarlarda zoomorfizmlarning qo‘llanilishi va ularning tahlili hamda shaxsga tegishli zoomorfizmlarning metafora yordamida shakllanishi keltirilgan. Shungdek zoomorfizmlar haqida tilshunos olimlarning nazariy fikrlari,  uy hayvonlari nomlarining turli vaziyatda va har xil ma’noda qo‘llanilishi o‘z ifodasini topgan hamda hayvon nomlari bilan bog‘liq iboralardan namunalar keltirilib ular atroflicha tahlil qilingan.None

Sahifalar soni 01-10 | 52 Ko'rishlar | 41 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish