Ma'lumot

-DIKARBONIL BIRIKMALAR ASOSIDA H-ALMASHINGAN PIRROLLAR SINTEZI

Z.O. Qilichev, A.B. Yusupov, D.B. Tuxtaev


Ishda pirrol hosilalarining maqsadli sintezi amalga oshirilgan. Atsetosirka efiri bilan aminlarning o‘zaro enaminirlash reaksiyalari natijasida mos ravishda pirrol hosilalari olindi. Ularning tuzilishini o‘rnatish uchun muqobil spektral usullar qo‘llanildi. Tadqiqotda pirrol yadrosi sintezining an’anaviy usullari ijobiy jihatlaridan foydalanildi. Ushbu tadqiqot bir reaktorli ikki komponentli reaksiya bo‘lib, bunda ultratovush ishtirokining reaksiya yo‘nalishi va mahsulot unumiga ta’siri baholangan.None

Sahifalar soni 01-7 | 59 Ko'rishlar | 29 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish