Ma'lumot

JADIDCHILIK HARAKATI VA TA’LIMOTI VUJUDGA KELISHINING TARIXIY-G‘OYAVIY SHAROITLARI

Jurakulov Voxidjon Nurdullaevich


Ushbu maqolada Turkiston jadidchilik xarakati va ta’limoti vujudga kelishining tarixiy-g‘oyaviy omillari tahlil qilingan. Shuningdek, jadidchilikning paydo bo‘lish sabablari, tadrijiy rivojlanish jarayoni, undagi ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy, milliy istiqlol g‘oyalari tadqiq qilingan. Maqolada jadidlarning  milliy uyg‘onish va ijtimoiy rivojlanish konsepsiyasi,  jamiyatni ma’rifat orqali yuksaltirish uchun yoshlarga dunyoviy ilm-fanni o‘rgatish, yangi darsliklar, mahalliy matbuotni tashkil etish kabi ijtimoiy g‘oyalarining mazmuni, mohiyati va konseptual ahamiyati tadqiqi asosiy o‘rin egallaydi. Muallif jadidchilik ta’limoti islohotlari, ilm-ma’rifatni, iloji boricha keng ko‘lamda yuksaltirish orqali taraqqiyotga erishish borasidagi fikrlarining nazariy va amaliy jihatlarini o‘rgandi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.2.2289

Sahifalar soni 01-13 | 70 Ko'rishlar | 57 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish