Ma'lumot

ARXAIK AFFIKSLI O‘TOVSOZLIK TERMINLARI HAQIDA

X.X.Berdiyev


Har qanday terminologik sistemada bo‘lgani kabi o‘tovsozlikda ham affiksatsiya
usuli bilan yasalgan terminlar mavjud. Shulardan ayrimlari arxaik affiksli terminlar hisoblanadi. Bu
sohaning qadimiyligi bilan aloqadordir. Terminlarni o‘rganishda ular ham alohida ahamiyatga ega.

Ushbu maqolada ana shu masalaga doir kuzatishlar bayon etilgan, mavjud materiallar manbalar
asosida tahlil qilingan.None

Sahifalar soni 01-12 | 113 Ko'rishlar | 95 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish