Ma'lumot

1-(2-(BENZO[d]OKSAZOL-2(3H)-TION)ETIL)-6,7-DIMETOKSI-1,2,3,4- TETRAGIDROIZOXINOLINNING SINTEZI VA SPEKTRAL TAHLILI

A.B.Yusupov, А.Sh.Sаidоv, D.B.Tuxtayev


. Ishda 1-alkil tetragidroizoxinolin hosilasining maqsadli sintezi amalga oshirilgan. Gomoveratrilaminning 3-(2-tioksobenzo[d]oksazol-2(3H)-il) propan kislota bilan kondensatlanish va sikllanish reaksiyalari natijasida mos ravishda kislota amidi hamda tetragidroizoxinolin hosilasi olindi. Moddalarning tuzilishi IQ- vaYaMR spektroskopiya usullari yordamida o‘rnatildi



None

Sahifalar soni 01-12 | 97 Ko'rishlar | 66 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish