Ma'lumot

ZAMONAVIY TA’LIM JARAYONIDA SINERGETIK INTEGRATSIYANING NAMOYON BO‘LISHI

Ergasheva Maxbuba Xotambekovna


Ushbu maqolada ta’lim jarayonida integratsiya omilining amal qilishi va ahamiyati ochib beriladi. Bugun mamlakatlar taraqqiyoti, rivoji, yuksalishi taʼlim taraqqiyoti bilan belgilanmoqda. Bu jarayonda integratsiya omili juda muhim o‘rin tutadi. Integratsiya taʼlimda xalqaro tajriba almashinuvida, fanlarning o‘zaro birlashuvi natijasida yangicha metodologiyalar shakllanishida, yechimi murakkab muammolar yechimini hamkorlikda yechilishida samarali hisoblanadi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.1.2242

Sahifalar soni 01-12 | 67 Ko'rishlar | 19 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish