Ma'lumot

O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA TARIX FANI (1941-1945-YILLAR)

Narmanov Feruz Asfandiyorovich


Annotatsiya. Mazkur maqolada ikkinchi jahon urushi yillarida O‘zbekistonda ta’lim tizimi va uning ahvoli, xususan tarix fani, tarixiy bilimlarni o‘qitish bilan bog’liq jihatlar ko‘rib chiqilgan. Ma’lumki, ikkinchi jahon urushi yillarida ta’lim tizimi va uning moddiy-texnik ta’minotida og‘ir ahvol yuzaga kelgan edi. Ushbu holat ta’limda darslarning olib borilishi, uning sifati, kadrlarning holatiga ham o‘zining salbiy ta’sirini o‘tkazmasdan qolmadi. Maqolada yuqoridagi holatlar tarix fani misolida ilmiy adabiyotlar tahlili asosida yoritilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.1.2233

Sahifalar soni 01-11 | 76 Ko'rishlar | 54 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish