Ma'lumot

GʻARB VA SHARQ DAVLATLARIDAGI ETATIK TUZILMALAR TARKIBI VA MAZMUNINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

Akmal Gadaymurodovich Abdullayev Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi doktoranti Sotsiologiya fanlari boʻyicha (PhD)


Annotatsiya. Maqolada etatik tuzilmalarga ilmiy taʼrif berilib, Sharq va Gʻarb mamlakatlarida etatik tuzilmalarning koʻrinishlari sotsiologik tahlil qilingan. Shuningdek, Sharq mamlakatlarida davlat boshqaruvni amalga oshirishda etatistik tamoyillarning qoʻllanishini ijobiy taraflari va Gʻarb mamlakatlarida davlat boshqaruvni amalga oshirishda etatistik tamoyillarni qoʻllashdagi turli yondoshular ilmiy tahlil qilingan, turli taʼriflar keltirib, etatik nazariyalar sharhlangan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.1.2226

Sahifalar soni 01-12 | 86 Ko'rishlar | 63 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish