Ma'lumot

UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA O‘QUVCHILARGA ALISHER NAVOIY HAYOTI VA IJODIINI O‘RGATISHDA “MUAMMOLI TA’LIM” METODIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

G.Rahimova, S.Kiyamova


Maqola umumta’lim maktablarining barcha sinflarida Alisher Navoiy hayoti va ijodi haqida berilgan ma’lumotlarni umumlashtirish, shuningdek, ulug‘ bobomizning insoniy fazilatlarini aks ettiruvchi badiiy asarlar orqali shoir shaxsining o‘quvchilarga ibrat bo‘luvchi jihatlarini aniqlashga bag‘ishlangan. Shoir asarlari namunalarini g‘oyaviy-badiiy jihatdan tahlil qilish, “Muammoli ta’lim” metodi asosida uning ma’nolari xazinasidan o‘quvchilarni bahramand etish, ularda buyuk mutafakkir ijodiga qiziqish uyg‘otish hamda ma’naviy-estetik didini tarbiyalash ko‘zda tutilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.2.2201

Sahifalar soni 01-14 | 99 Ko'rishlar | 6 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish