Ma'lumot

FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA MODDIY MADANIYATGA OID ETNOMADANIY LEKSEMALAR

Eshmurodova Zarifa Raxmonberdiyevna


Annotatsiya. Maqolada fransuz xalq dostoni «Roland haqida qo‘shiq» va o‘zbek xalq  dostoni «Alpomish» matnlarining etnografik leksikasi o‘rganilgan. Xalqlarning moddiy va ma’naviy madaniyat oid etnografizmlari, ularning o‘z navbatida leksik va semantik kichik guruhlarga bo‘linganligini aniqlangan. Maqolada ikki xalq dostonida uchragan kiyim-kechakka oid, qurol-aslahaga oid, xo‘jalik ishlari bilan bog‘liq,  o‘simlik nomlariga oid, qush va hayvon nomlariga oid etnografizmlar va ularni ma’nolari xususida so‘z boradi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v4.140.1.2196

Sahifalar soni 01-12 | 101 Ko'rishlar | 22 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish