Ma'lumot

BENZOY KISLOTANING FENILATSETILEN BILAN KATALITIK REAKSIYASI

A.B.Parmanov1,S.E.Nurmanov1, Sh.Sh.Tursunov1, 1N.U.Bekboyeva, N.D. Xolmuhammedov2


Ishda fenilatsetilenga benzoy kislotaning birikishidan vinil efirini hosil qilish uchun jarayonlar diatsetato-di (2-amino-5-metiltio-1,3,4-tiadiazolo) kobalt(II) ([Co(C3H5N3S2)2(CH3COO)2]] va tetrakis-(2-amino-5-etiltio-1,3,4-tiadiazol)-rux(II) dinitrat ([Zn(C4H7S2)4](NO3)2) kompleksi katalizatorlari ishtirokida amalga oshirilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v3.139.1.2089

Sahifalar soni 01-11 | 86 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish