Ma'lumot

APIS MELLIFERA JONSIZ ASALARIDAN SINTEZ QILINGAN XITIN-XITOZAN FIZIK-KIMYOVIY TADQIQOTLARI

Nurutdinova Feruza Muidinovna, Rasulova Yulduz Zikrillayevna, Jahonqulova Zaynura Vali qizi


 

Annotatsiya: Maqolada biopolimer xitin-xitozan tabiatda tarqalishi, xom-ashyo resurslari va Apis Mellifera jonsiz asalaridan sintez qilingan xitozanning fizik-kimyoviy xossalari o’rganish usullari keltirilgan. Polimerlarning molekular massasi, qovushqoqligi, namligi, deatsetillanish darajasi va tarkibidagi azotlar soni aniqlannish usullari tajribalari va natijalari yoritilgan. Konstantalarni aniqlashda optimal muhitlar tanlangan.   https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v3.139.1.2080

Sahifalar soni 01-11 | 78 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish