Ma'lumot

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA DIMETILEFIR OLISHGA TURLI OMILLARNING TA’SIRI

Shukurov Jasur Xoshimovich, Fayzullaev Normurot Ibodullayevich.


O’zbekiston Respublikasi tabiiy gazga boy bo’lgan hudud bo’lib, O’zbekistonda tabiiy gaz zahirasining asosiy qismi yoqilg’i sifatida ishlatilmoqda va eksport qilinmoqda. CO va H2 dan dimetil efirni olish jarayoni, metanol sintezi va uning degidratatsiyasi CuO·ZnO·ZrO2·CaO/bentonit:γ-Al2O3 tarkibli katalizator ishtirokida ularning qatlam-qatlam yuklanishi borasida tadqiqot qilindi. Ishda CuO·ZnO·ZrO2·CaO/bentonit:γ-Al2O3 katalizator ishtirokida a) 1:1, b) 2:3, c) 2:1:2  nisbatlarda qatma-qat yuklash usullari taminlandi.  CuO·ZnO·ZrO2·CaO/bentonit:γ-Al2O3 tarkibli katalizator ishtirokida ularning qatlam-qatlam yuklanishi borasida tadqiqot qilindi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v3.139.1.2071

Sahifalar soni 01-13 | 95 Ko'rishlar | 70 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish