Ma'lumot

BOSHLANG‘ICH SINF TABIATSHUNOSLIK DARSLARINI ADEKVAT MODELLASHTIISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Abdullayeva Gavhar Ro‘zimurod qizi


Hozirgi bosqichda kichik maktab o‘quvchilariga tabiiy fanlarni o‘rgatish dunyoning yaxlit manzarasini shakllantirish va bolalarni o‘zgaruvchan yashash muhitiga moslashtirish homiyligida amalga oshiriladi. Har qanday maktab kursining mazmuni, shu jumladan tabiatshunoslik, ijtimoiy tuzumning o‘zgaruvchan asosiy g‘oyalariga muvofiq muntazam yangilanishni talab qiladi. Hozirgi bosqichda barcha islohot tendentsiyalari bolaning ta’lim tizimini didaktik rasmiyatchilik modeliga shakllantirish yoki maksimal darajada yaqinlashtirishga qaratilgan bo‘lib, bu bolaning ta’limini nafaqat eslab qolish va shu tariqa bilim miqdorini egallashni emas, balki tafakkurni rivojlantirishni talab qiladi. Axborotni olishning asosiy manbalari va usullari bilan tanishishdan iborat.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.2.2039

Sahifalar soni 01-11 | 90 Ko'rishlar | 91 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish