Ma'lumot

NAFS –AXLOQSHUNOSLIKNING ASOSIY KATEGORIYASI SIFATIDA

Absattorov Baxtiyor Mamarasulovich


Maqola annotasiyasi Bugungi о‘sib kelayotgan yosh avlodda insonparvarlik, vatanparvarlik, halollik, adolatparvarlik, mardlik, saxiylik, xushfe’llik, jо‘mardlik kabi ma’naviy-axloqiy fazilatlarni qaror toptirish bilan bir qatorda, ulardagi qalbni ma’nan о‘ldiruvchi g‘ayriaxloqiy illatlarni bartaraf etish borasidagi say-harakatlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada shu maqsad ustuvor bо‘lib, unda inson nafsiga alohida e’tibor qaratilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.1.1992

Sahifalar soni 01-11 | 166 Ko'rishlar | 107 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish