Ma'lumot

Безличные и инфинитивные предложения в лингвистической литературе

Ким С.Ф., Рустамова М.Ш.


Данная статья посвящена истории вопроса относительно возникновения и становления безличных и инфинитивных предложений, их классификации. Рассматриваются точки зрения ряда известных ученых-грамматистов традиционного и современного языкознания.

Ushbu maqola shaxssiz va infinitiv gaplarning paydo bo'lishi va shakllanishi, ularning tasnifi bilan bog'liq masala tarixiga bag'ishlangan. An'anaviy va zamonaviy tilshunoslikning bir qator taniqli grammatik olimlari nuqtai nazarlari ko'rib chiqiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.2023.v2.138.1.1978

Sahifalar soni 01-12 | 138 Ko'rishlar | 75 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish