Ma'lumot

YOSHLAR IDEOSFERASI SHAKLLANISHI JARAYONINI O‘RGANISHNING DOLZARBLIGI VA AHAMIYATI

N.E.Saliyeva


Maqolada bugungi kunda mamlakatimizda yoshlarga doir siyosatga hukumat
darajasida e’tibor qaratilayotgani, bunda qabul qilingan dasturlar doirasida ulkan ishlar amalga
oshirilayotgani, bugungi yoshlarni millat ruhiga mos va vatanparvar qilib tarbiyalashda
yoshlarning o‘ziga xos ideosferasini shakllantirish masalasi muhim ijtimoiy-siyosiy va ilmiyfalsafiy
masala ekanligi, bu esa o‘z navbatida yoshlarni mafkuraviy va g‘oyaviy jihatdan
tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etishi bilan bog‘liq masalalar ilmiy-amaliy jihatdan
yoritilgan.None

Sahifalar soni 01-10 | 89 Ko'rishlar | 62 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish