Ma'lumot

ICHIMLIK SUVLARI TARKIBIDAGI RADON-222 MIQDORINI SSINTILLYATSION GAMMA-SPEKTROMETRIK USULDA ANIQLASH

G.Axmedova , Sh.X.Xushmurodov , O.B.Mamatqulov, S.K.Yo‘ldoshev , O.Esonmurodov , A.A.Sadriyev, H.X.Toshpo‘latov


Ushbu maqolada turli xil suv manbalari (quduqlar, artezian qudug‘i, kanal, ko‘l, va daryo suvlari)dan olingan suvlarning radioaktivligi NaI(Tl) kristalli ssintillyatsion gammaspektrometr yordamida o‘rganildi. Suv namunalarining o‘lchangan gamma-spektrlarini tahlil qilish natijasida suvlarning radioaktivligi uran, radiy, toriy va kaliy-40 radionuklidlari bilan aniqlanishi ko‘rsatildi. Tekshirilgan suvlarda radiy-226 ning α-yemirilishidan hosil bo‘ladigan radon-222 solishtirma aktivligi aniqlandi. Radon-222 og‘ir radioaktiv gaz bo‘lib, suvlarda erigan holda mavjud bo‘ladi. Yer osti suvlarida radon-222 aktivligi tekshirilgan suvlarda deyarli bir xil bo‘lib, Yer usti suvlaridagi aktivligidan deyarli ikki marta yuqori ekanligi aniqlandi.None

Sahifalar soni 01-11 | 99 Ko'rishlar | 61 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish