Ma'lumot

O‘ZBEK BOLALAR SHE’RIYATINING LINGVOPOETIKASI XUSUSIDA

Z.Sh. Ashurova


Maqolada o‘zbek poeziyasi rivojida tasviriy vositalarning roli haqida mulohazalar yuritilgan. Jumladan, bolalar she’riyatiga xos tegishma, masharalama, chandish, tez aytish,yepitet, badiha,chorlama singari vositalarning qo‘llanishi shoir Quddus Muhammadiy asarlari misolida olib borilishiga harakat qilingan. Shuningdek, mazkur vositalarning she’riyatda ifodalanishi bolalar dunyoqarashi va tafakkurining kengayishidagi roli ham ko‘rsatib berilganNone

Sahifalar soni 01-8 | 93 Ko'rishlar | 78 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish