Ma'lumot

INSON VA JAMIYAT BAXT-SAODAT SUBYEKTLARI SIFATIDA

N.A. Eshonkulova


Maqolada insoniyat tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan baxt-saodat haqidagi tasavvurlar, unga erishish yo‘llari haqida turli qarashlar o‘z aksini topgan. Shaxs va jamiyat baxtini uyg‘unlikda olib qaragan buyuk mutafakkirlarning qarashlari, ilgari surgan g‘oyalari muammoning o‘ziga xos yechimi va zamonaviyligi bilan alohida ajralib turishi ijtimoiy-falsafiy tahlil qilinadi.None

Sahifalar soni 01-10 | 74 Ko'rishlar | 81 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish