Ma'lumot

METANNI KATALITIK OKSIKONDENSATLASH

Sh.B. Raxmatov, N.I. Fayzullayev


Metanni katalitik oksikondensatlab etilen olish reaksiyasi uchun yuqori katalitik
faollik, unumdorlik va selektivlikka ega boʻlgan (Mn2O3)x ∙ (Na2MoO4)y ∙(ZrO2)z tarkibli katalizator
yaratilgan. Ushbu katalizator ishtirokida reaksiya unumiga, boshlangʻich moddalar konversiyasiga va
maqsadli mahsulotlar selektivligiga haroratning ta’siri oʻrganilgan. Tadqiqotlar natijasida metanni
oksidlanishli kondensatlash reaksiyasining quyidagi maqbul sharoiti tanlangan: (Pumum=0,1MPa; CH4 Р
= 0,033MPa, 0,014 2
= О Р MPa, T=750oC, CH4 W = 1000 coat-1). Olingan natijalarga asoslanib,
metanni oksikondensatlash jarayonida sodir boʻladigan reaksiyalarning kinetik tenglamalari taklif
etilgan.None

Sahifalar soni 01-14 | 75 Ko'rishlar | 63 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish