Ma'lumot

BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA IJODIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI

K. Suvonova


Mazkur maqolada kichik yoshdagi o‘quvchilarning tafakkurini boyitish orqali ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish masalalari yoritib berilgan. Shuningdek,tasviriy san’at predmetining bugungi kundagi dolzarb vazifalari, ta’lim-tarbiyaning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan boshlang‘ich sinflarda tasviriy san’at bo‘yicha borliqni idrok etish mashg‘ulotlarining o‘ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Muallif ijodiy rivojlanish jarayonlarini ham nazariy, ham amaliy jihatdan keng ochib berishda bola psixologiyasi hamda pedagogik innovatsiyalarga alohida e’tibor qaratgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1242.1590

Sahifalar soni 01-10 | 149 Ko'rishlar | 94 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish