Ma'lumot

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA ALISHER NAVOIY IJODI NAMUNALARINI O‘RGATISHDA “DIDAKTIK TAHLIL METODI”NING AFZALLIKLARI

G.Rahimova, N. Xo‘jamqulova


Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar orqali o‘quvchilarda fanga oid bilimlarni shakllantirish jihatlari tahlil qilingan. Tanlangan metodni qo‘llash orqali o‘quvchilarning tarixga, milliy qadriyatlarga bo‘lgan qiziqishlari ortadi. O‘quvchilar mavzuga ijodiy yondashadi, o‘z fikrlarini erkin bildirishga harakat qiladilar. Bu bilan ularning mustaqil fikri teranlashadi, dunyoqarashi o‘sadi, darsga qiziqishi ortadi, topqirligi, zukkoligi, tezkorligi, faolliklari oshib boradi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1242.1566

Sahifalar soni 01-9 | 92 Ko'rishlar | 69 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish