Ma'lumot

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA MELIORATIV TERMINLARNING AFFIKSATSIYA USULI BILAN YASALISHI

M.Omonova


Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida meliorativ terminlarning affiksatsiya usuli bilan yasalishi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, termin yasalishida ishtirok etadigan affikslar vositasida kasb-kor, jarayon, obyekt va hududga xos hususiyat, belgi va harakatni bildiruvchi so‘zlardan ot, sifat, fe’l so‘z turkumiga oid so‘zlar yasay olishi o‘rganilgan. Affiksatsiya usuli bilan hosil bo‘lgan meliorativ terminlar har ikkala tilda qiyoslangan va affikslarning so‘z yasalishidagi o‘rni belgilanib tahlil etilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1242.1564

Sahifalar soni 01-9 | 238 Ko'rishlar | 85 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish