Ma'lumot

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA O‘TIMLI FE’LLAR TASNIFI MUAMMOSI

M. A. Hamidova


Ushbu maqolada muallif ingliz va o’zbek tillarida o’timli va o’timsiz fe’llarning tasnifi muammosini, xususan o’zbek va ingliz tillarida fe’llarning leksik-semantik jihatdan o’xshashlik va farqli tomonlarini ilmiy asoslab o‘rgangan. Chunki, chog‘ishtirma tilshunoslik chet tili o‘qitish metodikasining lingvodidaktik asosi hisoblanib, bir-biriga qardosh bo‘lmagan tillardagi farq va o‘xshashliklarning metodik jihatdan ahamiyatining o‘rganilishi xorijiy tilni o‘zlashtirayotganlar nutqida ro‘y beradigan tillararo interferensiya va fasilitatsiyalarni aniqlash, o‘rganilayotgan tilning qulay va samarali jihatlarini aniq ko‘rsatish imkonini beradi. Shuningdek, turli tillarning o‘ziga xos tendensiya va qonuniyatlarini ochib berish, tillararo muqobillarni aniqlash, doimiy aloqada bo‘lgan tillarning o‘zaro boyishi hamda bir-biriga ta'sirini oydinlashtirish kabi masalalar o’rganilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1242.1557

Sahifalar soni 01-11 | 132 Ko'rishlar | 102 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish