Ma'lumot

BO‘SH VAQT VA UNDAN SAMARALI FOYDALANISH

F. R. Rustamov


Bugungi kunda “bo‘sh vaqt” va “hordiq” tushunchalari shaxs kamoloti uchun muhim ahamiyat kasb etib bormoqda. Zamonaviy hordiq sanoat va shaharlashuv mahsuli sifatida yangi turdagi hordiq sifatida o‘zgarib bormoqda. Ilmiy-texnik taraqqiyot mehnat unumdorligining o‘sishiga va aholi turmush darajasining yaxshilanib borishiga olib keldi. Bu esa ish uchun zarur bo‘lgan vaqtni qisqartirdi va bo‘sh vaqt miqdorini sezilarli darajada oshirdi. Maqolada “bo‘sh vaqt” va uni samarali tashkil etish haqida so‘z yuritiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1241.1555

Sahifalar soni 01-9 | 112 Ko'rishlar | 79 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish