Ma'lumot

XIX ASR IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA XORIJIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATI

F. Sh. Rashidova


XIX asr ikkinchi yarmi Turkiston o’lkasi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy hayotida muhim o’zgaishlarga boy davr sifatida tarix sahifalaridan o’rin oldi. Bu - Rossiya imperiyasining mustamlaka tizimi qaror topishi, rus kapitalining o’lkaga kirib kelishi va o’lka iqtisodiy-ijtimoiy hayotida xorijiy fuqarolar faoliyatining rivojlanishi bilan bog’liq edi. Ushbu maqolada XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlarida Turkistonda faoliyat yuritgan xorijiy va mahalliy sanoat korxonalari faoliyati tarixiy manbalar asosida tahlil qilinadihttps://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1241.1524

Sahifalar soni 01-9 | 109 Ko'rishlar | 83 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish