Ma'lumot

Boshqaruvga oid g‘oyalarning funksional tahlili

Sh. Q. Raxmonova


Maqolada boshqaruvga doir konseptual g‘oyalar о‘z aksini topgan bо‘lib, unda boshqaruvning ahamiyatli jihatlari, boshqaruv tо‘g‘risida kishilik tarixining nodir manbalaridan biri sanalmish xalq og‘zaki ijodidan ayrim namunalar keltirilib, boshqaruvning genezisi uzoq о‘tmish bilan bog‘liqligi kontent tahlil etilgan. Shuningdek, sharq mutafakkirlarning boshqaruvga oid qarashlari, Amir Temurning boshqaruv faoliyati tо‘g‘risidagi qarashlari о‘z aksini topgan. Shuningdek maqolada rahbarlik sifatlari va uning kamol topib rivojlanishida jamiyatdagi ijtimoiy-madaniy omillarning о‘rni haqida ham tо‘xtalib, bunda Sharq xalqlariga xos jamoaviylik о‘ziga xos xususiyatlari kо‘rsatib о‘tilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1261.1518

Sahifalar soni 01-9 | 136 Ko'rishlar | 88 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish