Ma'lumot

1 NEMIS SO’ZLASHUV NUTQIDA KENG QO’LLANILADIGAN SO’Z VA IBORALAR TAHLILI (nemis, o’zbek tillari misolida)

L.Sharipova, F.Anorboyeva


Maqolada nemis, fransuz va o’zbek adabiy tillarida kundalik so’zlashuv nutqida atamalar va ularning lingvistik munosabatlari taqqoslangan. Nemis, fransuz so’zlashuv nutqida frazologik birliklardan foydalanish, boshqa tillardagi so’zlashuv nutqlari kabi nemis so’zlashuv nutqi ham adabiy tildan keskin farq qilar ekan. Ya’ni, bu nutq asosan og’zaki tarzda ijtimoiy-maishiy sohalarda ishlatilishi, so’z qo’llashdagi erkinlik tamoyili, gap bo’laklarining o’rnini istagancha almashtirish, unutilgan so’z yoki birikmalarni gap oxirida keltirish yoki alohida gap sifatida ifoda etish, asosan so’zlarni qisqartirish hamda sodda gaplar yordamida fikrni bayon etishga yo’naltirilganligi bilan xarakterlanar ekan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1242.1517

Sahifalar soni 01-9 | 116 Ko'rishlar | 61 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish