Ma'lumot

OLIY TA‘LIM TIZIMI О‘QITUVCHILARNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM JIHATLARI

Z. O. Nalibayeva1, D. R. Nazirova2


Maqolada sо‘nggi yillarda oliy ta‘lim tizimida amalga oshirilgan keng kо‘lamli

islohotlar institutsional jihatdan tadqiq etilib, ularning ta‘lim sifatiga ta’siri kо‘rsatib о‘tilgan. Jamiyat

hayotida о‘qituvchilar maqomi va ular mehnatini rag‘batlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora

tadbirlar о‘rganilib, oliy ta‘lim tizimida professor-о‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini

takomillashtirishga doir dolzarb masalalar keltirilgan. Shuningdek, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish

borasida mutaxassis olim va tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan qarashlar, fikr-mulohazalar, xorijiy

tajribalar va nazariy yondashuvlar asosida bayon etilib, kasbiy kompetensiya masalasiga doir sо‘nggi

yillarda mamlakatimizda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar misolida yoritilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1470

Sahifalar soni 01-9 | 116 Ko'rishlar | 64 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish