Ma'lumot

PEDAGOGIK OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINI MATEMATIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

O. N. Imomkulova


Maqolada pedagogik oliy ta’lim muassasalari uchun “Boshlang‘ich sinflarda

matematika o‘qitish metodikasi” maxsus kursining mazmuniga qo‘yiladigan talablar ishlab chiqilgan.

Shuningdek, tadqiqotda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini matematik tayyorlashning majmuaviy

modeli keltirilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1456

Sahifalar soni 01-9 | 126 Ko'rishlar | 77 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish