Ma'lumot

NEMIS TILIDAGI FE’L BOSHQARUVINI TALABALARGA DERIVATIV IFODALAR ORQALI TUSHUNTIRISH

S.M.Abduraхmаnov


Har bir tilning gap qurilmasi bir-biridan farqlanadi. Shu boisdan biror bir xorijiy tilda

nutqiy ko’nikmalarni to’g’ri shakllantirish uchun eng avvalo o’sha til doirasida sintaktik jihatdan so’zlarning

o’zaro birikishini bilish kerak bo’ladi.

Mazkur maqolani yozishdan maqsad nemis tilidagi fe’l boshqaruvi asosida so’z birikmasi tashkil qilish

va undan nutqda samarali foydalanish usullari bilan talabalarni tanishtirishdir. Maqolada o’zaro muqobil bo’lgan

sodda va yasama fe’llarning o’ziga tobe so’z bilan boshqaruv munosabatida qanday birikishi qiyosiy jihatdan

tahlil qilingan va bu sintaktik aloqa turi qoidalarini tez va oson o’zlashtirib olish usullari ko’rsatilganhttps://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1405

Sahifalar soni 01-8 | 106 Ko'rishlar | 59 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish