Ma'lumot

O‘ZBEK TILINING SO‘Z YASALISHIDA A.G‘ULOMOV O‘RNI

F.G.Sharipov


Ushbu maqolada A.G‘ulomovning so‘z yasalishi bilan bog‘liq ilmiy qarashlari

keltirilgan bo‘lib, bu borada boshqa tilshunos olimlar A.N.Kononov, A.Xojiyev Y.Tojiyev, S.F.Anorboyev,

Z.Ma’rufov, T.Xo‘jaxonovlarning ham fikrlari o‘rganilgan. Shuningdek, o‘zbek tilidagi so‘z yasovchi

qo‘shimchalarning asosli tahlil etilganligi chet el olimlaridan G.I.Ramstedt, M.Ryasyanen, J.Denu,

S.Brokelmann, N.Kotvich, A.Zayonchkovskiylar tomonidan ham tasdiqlanganligi masalasi yoritilgan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1395

Sahifalar soni 01-8 | 107 Ko'rishlar | 60 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish