Ma'lumot

GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLARDA TAHDIDBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISHNING FALSAFIY ASOSLARI

J. Ya.Oripov


Mazkur maqolada globallashuv jarayoni kechayotgan davrda jamiyatda ijtimoiy munosabatlar sub’ektlari, ayniqsa, yoshlarda tahdidlarning turli ko‘rinishlariga qarshi tura olish ko’nikmalarini shakllantirishning falsafiy asoslari yoritilgan. Shuningdek, muallif yoshlarda tahdidbardoshlik xususiyatlariga ega bo’lgan ijtimoiylashuv jarayonlarni ham zamonaviy tarbiyaviy nuqtai nazar asosida tahlil qilishga urunib ko’rgan. Zero, tahdidbardoshlik ko’nikmalarining shakllantirilishi yoshlarda milliy va mafkuraviy immunitetni rivojlantirishga xizmat qiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v6.1301.1389

Sahifalar soni 01-10 | 121 Ko'rishlar | 86 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish