Ma'lumot

HURMAT TAMOYILLARINI TIL TIZIMIDA VOQELANTIRUVCHI LISONIY HARAKATLAR

A.F.Shamaxmudova


Maqolada nutqiy aktlar nazariyasining eng munozarali mavzularidan biri hurmat

tamoyillarining til tizimida aks etish usullari ispan badiiy asarlaridan olingan misollar orqali yoritib

berilgan. Badiiy asarlar tahlili natijasida olingan xulosalarga asoslanib, shuni ta’kidlash mumkinki, hurmat

shakllari implitsit ravishda ifodalangan nutqiy aktlarning shakl va mazmuni orasida ma’lum darajadagi

nomutanosiblikning mavjudligi bois, ilokutiv maqsad (so‘zlovchining kommunikativ maqsadi) til tizimida

yaqqol aks ettirilmaydi va muloqot intensiyasi (maqsadi) matnga tayangan holda talqin etiladi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1388

Sahifalar soni 01-8 | 139 Ko'rishlar | 69 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish