Ma'lumot

BADIIY MATNDA KONSEPTUAL METAFORA TUZILMALARINING FAOLLASHUVI

Sh.Sh. Ulugova


Maqolada badiiy matn makro-strukturasining kognitiv xususiyatlarini tahlil qilish,

tasviriy sxema va badiiy matn o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash masalalari ko‘rib chiqildi. Badiiy matnning

alohida qismlarga ajralib ketmasligini ta’minlovchi asosiy omil – uning konseptualligidir. Konseptual

axborotsiz matn yaxlitlik xususiyatga ega bo‘la olmaydi. Yaxlitlikni, ayni paytda, metindek jipslashish

ramzida qaramaslik kerak, chunki har qanday matn turli konseptual strukturalar ishtirokida tarkib topadi.

Olimlar metaforalarning badiiy matnda namoyon bo‘ladigan kreativlik xususiyatiga alohida e’tibor berib,

bu xususiyatni ajratish uchun konseptual va lisoniy qatlamlari bir xilda e’tiborga olinishi lozimligini

alohida ta’kidlaydi.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1262.1381

Sahifalar soni 01-12 | 77 Ko'rishlar | 53 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish