Ma'lumot

AHMAD SIRHINDIYNING “MAKTUBOT” ASARIDA TASAVVUF TA’LIMOTIGA DOIR MASALALARNING BAYONI

F.A.Mirzayeva


Ushbu maqolada “Maktubot” asarida keltirilgan tasavvufiy tushunchalar tadqiq
etilgan. Ahmad Sirhindiyning tasavvuf ta’limotiga doir fikrlari, nazariyalari tasavvuf tarixida o‘ziga
xos o‘rin tutganligi, ushbu ta’limotning haqiqati va mohiyati allomaning maktublari orqali tahlil
qilingan.https://doi.org/10.59251/2181-1296.v2.1321.13

Sahifalar soni 01-8 | 120 Ko'rishlar | 78 Yuklab olishlar

To'liq maqolani yuklab olish